Je bekijkt tag

menselijke maat

Column

BIJ-ZONDER

Onlangs was ik bij de viering van de Eerste Communie van mijn petekind. Het thema van die viering was: “je bent bijzonder”, waarbij die term op een speelse manier werd gemengd met het symbool van de bij. Voor deze column ga ik nu niet verder uitleggen wat een communiefeest is, hoewel ik besef dat steeds minder mensen vertrouwd zijn met de betekenis van dit voor katholieken zo belangrijk moment. Zoek het maar een keertje op!

Het is blijkbaar moeilijker om achter het uiterlijk van een mens diens innerlijk te zien. (…) Om achter een nummer of het dossier een mens van vlees en bloed te weten.

Wat mij in die viering bijzonder aansprak, en nog steeds stof tot nadenken geeft, is het opnieuw benadrukken dat geen enkel mens hetzelfde is, dat ieder mens uniek is. Dat is al een wonder in biologische zin, maar geldt ook in verstandelijke of geestelijke zin. Geen mens denkt of voelt hetzelfde als een ander. We hebben allen een eigen karakter, of in mijn terminologie: een eigen ziel. Helaas wordt dat unieke mensbeeld vaak verwaarloosd, onbelangrijk gevonden, of zelfs ontkend.

Lees verder

Column

OVER AFSTAND EN NABIJHEID

Inmiddels ben ik al een aantal weken werkzaam in het mooie Twente. Vaak is het eerste vraag die mij gesteld wordt een vraag naar de afstand. Voor Limburgers klinkt Twente ‘ver weg’, en ik kan u verzekeren: dat geldt ook omgekeerd als Twentenaren aan Limburg denken. Maar als je iets langer over die vraag nadenkt, wordt afstand steeds meer een relatief begrip.

Nabijheid is geen afstand die je met een lengtemaat kunt uitdrukken. Dat kan alleen met een menselijke maat. En laat ik dat nu juist bij velen in Limburg en Twente zien.

Ooit zei een Haagse ambtenaar, waar ik voor een vergadering te gast was, dat een vervolgoverleg ook bij ons in de provincie kon worden georganiseerd. Om meteen na het kijken in zijn agenda op te merken: ‘o nee, dat gaat niet, want dan ben ik een hele dag onderweg’. Alsof ik dat op dat moment niet was. Afstand waarderen heeft blijkbaar iets te maken met het standpunt of startpunt van waaruit je denkt. Den Haag is vanuit de provincie dichterbij dan omgekeerd!

Lees verder