Kort over Theo

Theo J.Fr.M.Bovens (Maastricht, 1959) studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en was tussen 1983 en 1989 werkzaam voor het CDJA in Den Haag. In 1986 werd hij lid van de Gemeenteraad van Maastricht. Vanaf augustus 1989 werkte hij als plv.directeur Economische Faculteit bij de Universiteit Maastricht. In 1994 werd hij wethouder Sociale en Economische zaken in Maastricht, tevens locoburgemeester. In 2003 werd hij vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Open Universiteit en vanaf 2005 voorzitter van dit college. In april 2006 werd hij benoemd als kroonlid én lid dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad (SER). Bovens was vanaf 1 oktober 2011 tot 19 april 2021 commissaris van de Koning in de provincie Limburg. In Limburg zelf wordt de titel Gouverneur nog gebezigd. Van 2018 tot 2021 was hij tevens voorzitter van de gezamenlijke provincies, het Interprovinciaal Overleg (IPO). In oktober 2021 werd hij voor vier maanden benoemd tot waarnemend Burgemeester van Enschede. In november 2022 werd Bovens door het CDA-Congres unaniem gekozen tot lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen. Hij werd op 13 juni beëdigd tot Senator en diezelfde dag door de CDA-fractie tot fractievoorzitter benoemd. Hij is onder meer toezichthouder bij Toneelgroep Maastricht, Zuyd Hogeschool en Stichting Democratie, Recht en Vrije Woord, alsmede voorzitter van de Stichting Kansfonds.

Hij is gehuwd (1987) en is vader van een dochter (1992).

Zie voor meer info zijn Curriculum Vitae, elders op deze site.

“Integer tot op de knook” (Dagblad De Limburger, april 2021)

“… een integer persoon”; (…) zijn persoonlijke integriteit staat niet ter discussie (Joep Dohmen bij 1Twente Enschede, september 2021)

Vertrek als CdK. Op 9 april 2021 heeft Bovens zijn ontslag als commissaris van de Koning aangekondigd nadat diezelfde dag alle vijf gedeputeerden datzelfde hadden gedaan in het debat over de zogenaamde integriteitsaffaire betreffende een ondernemer/voormalig gedeputeerde en de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL). Hoewel sommige media de suggestie wekten dat Bovens de Staten op een onderdeel onvolledig had geïnformeerd, kon hij dit op basis van de letterlijke notulen eenvoudig weerleggen. In zijn statement op 9 april 2021 aan Provinciale Staten gaf Bovens in een reactie op kritiek bovendien aan dat hij niet te afwachtend was opgetreden. Hij betreurde dat de Staten niet eerst de resultaten van mede door hem ingestelde onderzoeken wilden afwachten voordat zij een oordeel gaven over de impact van deze kwestie voor de Provincie Limburg. Bovens werd per 19 april 2021 eervol ontslag verleend. Zijn opvolger, waarnemend Gouverneur Johan Remkes, sprak op meerdere momenten openlijk uit dat het vertrek van de vijf gedeputeerden én de Gouverneur volstrekt onnodig was geweest. Inmiddels concludeerden de onderzoeksresultaten ook dat er geen integriteitsschendingen binnen de Provincie Limburg hebben plaatsgevonden. Theo Bovens zelf was overigens geen onderwerp van deze onderzoeken. Zijn eigen integriteit stond nimmer ter discussie.

Bovens nam op 16 september officieel afscheid in De Maaspoort in Venlo. Hij ontving bij die gelegenheid de Erepenning van de Provincie Limburg.

(Met ingang van 2 oktober 2021 werd Bovens voor de duur van 4 maanden benoemd tot waarnemend burgemeester van Enschede als opvolger van Onno van Veldhuizen. Per 1 februari 2022 keerde hij terug naar Maastricht.)

Social Media: Volg Theo op:

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube
  • Tiktok
  • Snapchat