Curriculum Vitae

Drs Theo J.F.M. Bovens

Geboren: 1 oktober 1959, te Maastricht (62 jaar)

Gehuwd (1987) met Lizzy Westenberg (1959), 1 dochter (Pauline, 1992)

Rooms Katholiek

OPLEIDING

WO-Geschiedenis, Kath. Universiteit Nijmegen (hoofdvak: Nieuwe Geschiedenis voor 1870, diploma 1987)

WERKERVARING

 • 1983-1989 Stafmedewerker Organisatie / adjunct-secretaris, landelijk CDJA (Den Haag)
 • 1989-1994 Plv. Directeur / hoofd Bureau Onderzoek, Economische Faculteit, Rijksuniversiteit Limburg (Maastricht)
 • 1994-2003 wethouder Sociale en Economische Zaken / locoburgemeester, Gemeente Maastricht
 • 2003-2005 Lid College van Bestuur Open Universiteit Nederland (Heerlen)
 • 2005-2011 Voorzitter College van Bestuur Open Universiteit Nederland (Heerlen)
 • 2011-2021 Commissaris van de Koning / Gouverneur Provincie Limburg
 • 2021-2022 Burgemeester (wnd) Enschede

Huidige Nevenfuncties

 • 1996-heden Voorzitter Jan Clara Nijssen Stichting (charitatief, regionaal; onbezoldigd; 4 vergaderingen p.j.)
 • 1998-heden Bestuurslid Wil Huveneersfonds (charitatief, landelijk; onbezoldigd; 1 vergadering p.j.)
 • 1999-heden Bestuurslid Stichting Kanunnik Salden / de Nieuwenhof (charitatief lokaal; onbezoldigd; 5 vergaderingen p.j.)
 • 2011-heden Columnist Magazine Nummer 1 (onbezoldigd, 10 colums p.j.)
 • 2016-heden Voorzitter Kansfonds (charitatief, landelijk; onbezoldigd, 6 dagdelen p.j.)
 • 2019-heden Lid Raad van Advies LIMES Maastricht (PhD-netwerk Maastricht University, onbezoldigd; 2 meetings per jaar)
 • 2020-heden Lid Raad van Toezicht Stichting DRVW (tot 1/1/’22 interim-vz. onbezoldigd, 5 vergaderingen p.j.)
 • 2021-heden Columnist Nieuwsbrief ITEM (onbezoldigd, 1 x p.j.)
 • 2021-heden Lid Curatorium Martin Buber Plaquette (Stg. Euriade; 1 x p.j.)
 • 2022-heden Lid Raad van Advies Nationaal Indië Monument (onbezoldigd, 1 dagdeel p.j.))
 • 2022-heden Lid Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool (bezoldigd, 10 dagdelen p.j.)
 • 2022-heden Voorzitter Raad van Toezicht Toneelgroep Maastricht (onbezoldigd, 10 dagdelen p.j.)
 • 2022-heden Lid Algemeen Bestuur Stichting Thomas More (onbezoldigd, 3 dagdelen p.j.)
 • 2022-heden Voorzitter Vereniging Het Graf van St Servaas (onbezoldigd, 12 dagdelen p.j.)
 • 2022-heden Voorzitter Stichting Marc Cornelissen Brightlands Award (onbezoldigd, 8 dagdelen p.j.)
 • 2023-heden Bestuurslid/penningmeester Janivo Stichting (vergoeding, 5 dagdelen p.j.)

+ Diverse overige charitatieve besturen, lidmaatschappen, ere-functies, beschermheerschappen, comités van aanbeveling (CvA), zoals:

 • Beschermheer MVB Maastrichtse Verkennersband
 • Beschermheer Veldeke Limburg
 • Beschermheer Stichting Adoptanten Amerikaans Kerkhof Margraten
 • Beschermheer Reunie-orkest Korps Limburgse Jagers
 • Lid Ridderorde Heilig Graf van Jerusalem
 • Lid CvA Jack Aldewereld Stichting
 • Erevoorzitter Cappella Sancti Servatii
 • Lid CvA Stichting ROBUR
 • Lid Dragersgilde St Lambertus
 • Lid CvA Stichting Mariamma (stg. eindigt 31-12-2022)
 • Lid CvA Stichting Patris
 • Lid Rotary Maastricht Oost
 • Lid Broederschap Santa Maria dell’Anima (Rome)
 • Lid Transparancy International afdeling Nederland
 • Erelid Snorrenclub Antwerpen
 • Lid Commissie van Advies Stichting Limburgse Buuttekampioenschappen
 • Erelid Koninklijke Zangvereniging Venlona

Greep uit Relevante vroegere Nevenfuncties

 • 1986-2002 Lid (4 jaar fractievoorzitter) Gemeenteraad Maastricht
 • 1994-2003 Voorzitter MTB (WSW-bedrijf regio)
 • 1994-2003 Lid (na 2 jaar: voorzitter) Commissie Sociale Zaken VNG
 • 2002-2003 Lid Algemeen Bestuur VNG
 • 1997-2000 Vicevoorzitter Takforce Kwaliteit Bijstand
 • 2001-2006 Vicevoorzitter Stichting StimulanSZ
 • 2001-2003 Vicevoorzitter Raad voor Werk en Inkomen (1 jaar i.o.)
 • 2004-2010 Voorzitter Toetsingscommissie Wet Werk en Bijstand
 • 2004-2009 Voorzitter Limburgs Symfonie Orkest
 • 2005 Voorzitter ad-hoc VNG-commissie Toekomst Lokaal Bestuur (rapport ‘De Wil tot Verschil’ over differentiatie)
 • 2006-2011 Voorzitter Raad van Commissarissen MECC BV (congres/beurzencentrum)
 • 2006-2012 Kroonlid / lid Dagelijks Bestuur Sociaal Economische Raad (SER)
 • 2012-2018 Lid Raad van Commissarissen Bank Nederlandse Gemeenten (BNGbank)
 • 2012-2016 Voorzitter Stichting Wetenschappelijk Instituut CDA
 • 2011-2021 Bestuurslid Euregio Maas-Rijn (EMR), adv.lid Euregio Rijn Maas Noord
 • 2015-2021 Lid Raad van Advies universitair instituut ITEM (grensproblematiek)
 • 2012-2019 Lid Europees Comité van de Regio’s
 • 2017-2021 Voorzitter Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • 2019-2020 Commissie Toekomst Stelsel Geestelijke Verzorging bij Defensie (enig lid; ministerie van Defensie; rapport ‘Verkenning naar aanpassing van het besturingsmodel van geestelijke verzorging bij Defensie)
 • 2021-2022 Veiligheidsregio Twente
 • 2022 Formateur Enschede

Onderscheidingen

Ridder Oranje Nassau (2002)

Erepenning in zilver Stad Maastricht (2003)

Limburgse Jager van Verdienste (2020)

Erepenning Provincie Limburg (2021)

Erespeld Stichting Euriade (2021)

Erepenning in goud Stad Maastricht (2022)