Curriculum Vitae

Drs Theo J.F.M. Bovens

Geboren: 1 oktober 1959, te Maastricht (64 jaar)

Gehuwd (1987) met Lizzy Westenberg (1959), 1 dochter (Pauline, 1992)

Rooms Katholiek

OPLEIDING

Gymnasium alpha, Henric van Veldekecollege Maastricht

WO-Geschiedenis, Kath. Universiteit Nijmegen (hoofdvak: Nieuwe Geschiedenis voor 1870, diploma 1987)

WERKERVARING

 • 1983-1989 Stafmedewerker Organisatie / adjunct-secretaris, landelijk CDJA (Den Haag)
 • 1989-1994 Plv. Directeur / hoofd Bureau Onderzoek, Economische Faculteit, Rijksuniversiteit Limburg (Maastricht)
 • 1994-2003 wethouder Sociale en Economische Zaken / locoburgemeester, Gemeente Maastricht
 • 2003-2005 Lid College van Bestuur Open Universiteit Nederland (Heerlen)
 • 2005-2011 Voorzitter College van Bestuur Open Universiteit Nederland (Heerlen)
 • 2011-2021 Commissaris van de Koning / Gouverneur Provincie Limburg
 • 2021-2022 Burgemeester (wnd) Enschede
 • 2023-heden Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, tevens fractievoorzitter, CDA

Huidige (neven)functies, bezoldigd (chronologisch op datum acceptatie)

 • 2022-heden Lid Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool (bezoldigd, 10 dagdelen p.j.)
 • 2023-heden Bestuurslid/penningmeester Janivo Stichting (vergoeding, 5 dagdelen p.j.)

Huidige (neven)functies, onbezoldigd (chronologisch op datum acceptatie)

 • 1996-heden Voorzitter Jan Clara Nijssen Stichting (charitatief, regionaal; onbezoldigd; 4 vergaderingen p.j.)
 • 1998-heden Bestuurslid Wil Huveneersfonds (charitatief, landelijk; onbezoldigd; 1 vergadering p.j.)
 • 1999-heden Bestuurslid Stichting Kanunnik Salden / de Nieuwenhof (charitatief lokaal; onbezoldigd; 5 vergaderingen p.j.)
 • 2008-heden Adviserend bestuurslid (tot 2011 lid) Stichting De Vief Köp (onbezoldigd)
 • 2011-heden Columnist Magazine Nummer 1 (onbezoldigd, 10 colums p.j.)
 • 2016-heden Voorzitter Kansfonds (charitatief, landelijk; onbezoldigd, 6 dagdelen p.j.)
 • 2019-heden Lid Raad van Advies LIMES Maastricht (PhD-netwerk Maastricht University, onbezoldigd; 2 meetings per jaar)
 • 2021-heden Columnist Nieuwsbrief ITEM (onbezoldigd, 1 x p.j.)
 • 2021-heden Lid Curatorium Martin Buber Plaquette (Stg. Euriade; 1 x p.j.)
 • 2022-heden Lid Raad van Advies Nationaal Indië Monument (onbezoldigd, 1 dagdeel p.j.))
 • 2022-heden Voorzitter Raad van Toezicht Toneelgroep Maastricht (onbezoldigd, 10 dagdelen p.j.)
 • 2022-heden Lid Algemeen Bestuur Stichting Thomas More (onbezoldigd, 3 dagdelen p.j.)
 • 2022-heden Voorzitter Vereniging Het Graf van St Servaas (onbezoldigd, 12 dagdelen p.j.)
 • 2022-heden Voorzitter Stichting Marc Cornelissen Brightlands Award (onbezoldigd, 8 dagdelen p.j.)
 • 2022-heden Lid (sinds oktober 2023: voorzitter) Raad van Advies Sociaal Historisch Centrum Limburg (onbezoldigd, 2 verg. p.j.)
 • 2023-heden Voorzitter Stichting Eerbetoon Netherlands American Cemetary and Memorial, Margraten (onbezoldigd, 5 vergaderingen p.j., 1 concert)
 • 2023-heden Lid Commissie van Toezicht Bijzondere Van den Tweel-Leerstoel ‘Geschiedenis van het hedendaags Katholicisme’, Universiteit van Tilburg (onbezoldigd, 1 verg. p.j.)
 • 2023-heden Voorzitter Stichting Black Liberators in the Netherlands (onbezoldigd, 3 vergaderingen p.j.)

+ Diverse overige charitatieve besturen, lidmaatschappen, ere-functies, beschermheerschappen, comités van aanbeveling (CvA), zoals:

 • Beschermheer MVB Maastrichtse Verkennersband
 • Beschermheer Veldeke Limburg
 • Beschermheer Stichting Adoptanten Amerikaans Kerkhof Margraten
 • Beschermheer Reunie-orkest Korps Limburgse Jagers
 • Lid Ridderorde Heilig Graf van Jerusalem
 • Lid Dragersgilde St Lambertus
 • Lid Broederschap Santa Maria dell’Anima (Rome)
 • Lid CNV
 • Lid Rotary Maastricht Oost
 • Lid Transparancy International afdeling Nederland
 • Erevoorzitter Cappella Sancti Servatii
 • Erelid Koninklijke Zangvereniging Venlona
 • Erelid SWOL/Universiteitsfonds Universiteit Maastricht
 • Erelid Schnautzenklub Bocholtz (opgeheven: oktober 2023)
 • Erelid Snorrenclub Antwerpen
 • Erelid Belgisch-Nederlandse Vereniging BENEV, afdeling Maasland
 • Lid Commissie van Advies Stichting Limburgse Buuttekampioenschappen
 • Ambassadeur Stichting Keep the Heartbeat Going
 • Lid CvA Stichting ROBUR
 • Lid CvA Health Foundation Limburg
 • Lid CvA Mathieu Hannemann Stichting
 • Lid CvA Stichting Mariamma (stichting eindigt 31-12-2022)
 • Lid CvA Stichting Patris
 • Lid CvA Orgelfestival Pro Organo
 • Lid CvA Old Hickory Fund
 • Lid CvA Jack Aldewereld Stichting
 • Lid CvA Stichting Un Abrazo Para Los Amigos
 • Lid CvA Old Hickory Fund
 • Lid CvA Limburgs Schutterij Museum, Steyl

Greep uit Relevante vroegere Nevenfuncties

 • 1986-2002 Lid (4 jaar fractievoorzitter) Gemeenteraad Maastricht
 • 1994-2003 Voorzitter MTB (WSW-bedrijf regio)
 • 1994-2003 Lid (na 2 jaar: voorzitter) Commissie Sociale Zaken VNG
 • 2002-2003 Lid Algemeen Bestuur VNG
 • 1997-2000 Vicevoorzitter Takforce Kwaliteit Bijstand
 • 2001-2006 Vicevoorzitter Stichting StimulanSZ
 • 2001-2003 Vicevoorzitter Raad voor Werk en Inkomen (1 jaar i.o.)
 • 2003-2007 Voorzitter CDA-Limburg (tevens qq-lid landelijk AB-CDA)
 • 2004-2010 Voorzitter Toetsingscommissie Wet Werk en Bijstand
 • 2004-2009 Voorzitter Limburgs Symfonie Orkest
 • 2005 Voorzitter ad-hoc VNG-commissie Toekomst Lokaal Bestuur (rapport ‘De Wil tot Verschil’ over differentiatie)
 • 2006-2011 Voorzitter Raad van Commissarissen MECC BV (congres/beurzencentrum)
 • 2006-2012 Kroonlid / lid Dagelijks Bestuur Sociaal Economische Raad (SER)
 • 2012-2018 Lid Raad van Commissarissen Bank Nederlandse Gemeenten (BNGbank)
 • 2012-2016 Voorzitter Stichting Wetenschappelijk Instituut CDA
 • 2011-2021 Bestuurslid Euregio Maas-Rijn (EMR), adv.lid Euregio Rijn Maas Noord
 • 2015-2021 Lid Raad van Advies universitair instituut ITEM (grensproblematiek)
 • 2012-2019 Lid Europees Comité van de Regio’s
 • 2017-2021 Voorzitter Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • 2019-2020 Commissie Toekomst Stelsel Geestelijke Verzorging bij Defensie (enig lid; ministerie van Defensie; rapport ‘Verkenning naar aanpassing van het besturingsmodel van geestelijke verzorging bij Defensie)
 • 2020-2024 Lid Raad van Toezicht Stichting DRVW (tot 1/1/’22 interim-vz.; onbezoldigd)
 • 2021-2022 Veiligheidsregio Twente
 • 2022 Formateur Enschede
 • 2022-2023 Voorzitter Adviescommissie Route Voortgezet Onderwijs Maastricht 2040; rapport ‘Toekomstbestendig VO in Maastricht’

Onderscheidingen

Ridder Oranje Nassau (2002)

Erepenning in zilver Stad Maastricht (2003)

Limburgse Jager van Verdienste (2020)

Erepenning Provincie Limburg (2021)

Erespeld in goud Stichting Euriade (2021)

Erepenning in goud Stad Maastricht (2022)